Ing. Ľubomír Kovár - Servis zdravotníckej a labor.techniky